Concurso / Bases

BASES DO CONCURSO DE CARACTERIZACIÓN

VIII Cita coa Historia das Pontes
16 e 17 de setembro de 2023

 • 1/ TEMÁTICA

Poderán participar no concurso aquelas persoas caracterizadas con vestimentas que xiren en torno ao mundo galaico-romano, podendo participar con indumentarias exclusivamente galaicas ou romanas. 

 • 2/ PROCEDEMENTO

Para poder participar no concurso será necesario fotografarse no fotocol instalado para esa finalidade diante do Museo Etnográfico Monte Caxado, na Praza da Igrexa os días 16 e 17 de setembro. O sábado 16 o horario será de 12:00 a 14:00 horas na mañá, e de 17:00 a 20:00 horas na tarde. O domingo 17 será de 12:00 a 14:00 horas.

As persoas que desexen participar deberán asinar un documento de uso de cesión de imaxes. No caso de grupos será unha única persoa a que asine no nome de todos. En caso de menores de idade será un proxenitor ou titor legal quen asine o referido documento.

A participación no concurso implica a aceptación das bases. En caso de dúbidas corresponderá á organización e ao xurado a interpretación das bases.

 • 3/ CATEGORÍAS E PREMIOS

Establécense 5 categorías con cadanseu premio para os participantes gañadores:

Individual Infantil Xuvenil (menores de 18 anos)
Premio: 1 vale de compra no comercio e na hostalería local valorado en 50 €

Parella Infantil Xuvenil (menores de 18 anos)
Premio: 1 vale de compra no comercio e na hostalería local valorado en 100 €

Individual Adultos (maiores de 18 anos)
Premio: 1 vale de compra no comercio e na hostalería local valorado en 50 €

Parella Adultos (maiores de 18 anos)
Premio: 1 vale de compra no comercio e na hostalería local valorado en 100 €

Grupo (tódalas idades)
Premio: 1 vale de compra no comercio e hostalería local valorado en 200 €

As parellas mixtas de idade serán valoradas dentro da categoría Grupo.


4/ CRITERIOS DE VALORACIÓN E VOTACIÓN DOS PREMIADOS

O xurado reunirase o domingo 17 de setembro para ditaminar os participantes gañadores en base aos seguintes criterios técnicos:

 1. Materiais empregados na confección da vestimenta.
 2. Adaptación histórica da vestimenta á época galaico-romana.
 3. Confección e deseño de complementos.
 • O xurado estará integrado polas seguintes persoas:
  Lorena Tenreiro (Concelleira de Cultura)
  Soledad Pico (Asoc. Cultural Lembranza da Vila)
  Lois Gómez (Arqueólogo e técnico de xestión cultural)
  Lita Paz (Zokos zapatería)
  Hugo López (Fotógrafo)

5/ ENTREGA DE PREMIOS

A entrega de premios realizarase o domingo 17 de setembro ás 20:00 horas no photocall instalado na Praza da Igrexa.